קורס VBS3 ADMIN
שם הקורס: VBS3 ADMIN
תאריך: התקשר לקבלת מידע

סקירה כללית על הקורס:
קורס ADMIN VBS3 הוא קורס הבסיס לכל מי שמעוניין לעשות שימוש יעיל ואפקטיבי ב VBS3 ככלי לאימון , סימולציה או מערכת לימוד ותרגול משימה. קורס זה מתאים לחסרי ניסיון, כמו גם לאלו שמחזיקים ידע מינימאלי בעבודה עם VBS3 ויכולותיו.
קורס זה עוסק בנושאים הבאים: יכולות VBS3, פונקציות מנהל המערכת, עיצוב ובניית תרחיש וניהול עמדות החניכים.
משתתפי הקורס ילמדו כיצד להצטרף או לארח ולנהל בהצלחה תרחישים מתקדמים, איך לבנות ולשנות תרחישים במהירות וביעילות תוך שימוש בתרחישים קיימים כבסיס או יצירת תרחישים מהתחלה, איך לבחור את הטוב ביותר מבין התרחישים לאירוע נתון לטובת האימון, וכיצד להבטיח קבלה, הבנה, ושמירה של הידע ומיומנויות שנרכשו.
מטרות הקורס:
קורס זה מתמקד בהעצמת מפעילים של VBS3 על ידי הדרכה כיצד ניתן להשתמש בVBS3:
להציג בפני החניכים את ה- VBS3
להכין את החניכים ליישום VBS3 במתקני אימונים
לימוד והדרכה כיצד לנצל בהצלחה VBS3 ככלי לאימון , סימולציה או מערכת לימוד ותרגול משימה.